Přihlášení:


Úvod

Mafiánský chat

V mafánské putyce zrovna nikdo není. Můžeš vstoupit jako první a určitě se někdo brzo přidá.

Novinky

Letošní ročník přeilo 0 mafiánů z původních 0.

Kdo je online

Pohyb na stránkách za poslední tři minuty. Červeně jsou značeni přihlášení mafiáni, šedě návštěvy.

 

Pravidla hry

Důležitá data:

Hra probíhá od pondělí 1. 10. do pátku 2. 11. 2018.

Do hry se můžeš dodatečně připojit do středy 17. 10. Pokud to je ale možné, nenech si utéct začátek hry.

 

Obecná pravidla:

Hry se účastní libovolný počet hráčů. Podmínkou je nejméně devět ukončených let školní docházky a minimálně 15 let věku. Hra je cílená především na studenty či pracovníky VŠ a žáky vyšších ročníků gymnázií, otevřena je samozřejmě ale i dalším zajímavým lidem. Pro účast ve hře je také nezbytná přítomnost hráče v Olomouci po většinu dnů – z každého týdne hry by zde měl být alespoň 5 dnů. (více) Do hry se je možné připojit ještě několik dnů po jejím zahájení, a kdykoli v průběhu je možné svou účast ukončit (v případě nemoci, nečekaných povinností, duševního vyčerpání atp.) Podmínkou účasti je také zakoupení vstupenky za 30 Kč a registrace na stránkách Mafie.

Cíl hry:

Každému hráči bude z ostatních účastníků hry vylosována jeho oběť. Úkolem hráče je tuto oběť vypátrat a předepsaným způsobem ji zneškodnit. Základní informace o své oběti získá hráč přímo na stránkách Mafie (jméno, příjmení, fotka, škola/zaměstnání, bydliště) pro získání dalších informací může dle libosti využívat internet, společné známé a podobně, či "vzkazník" sloužící ke komunikaci mezi obětí a vrahem. Pokud je hráč úspěšný a zneškodní svůj cíl, je mu přidělena další oběť, a on pokračuje v práci. Hra pro něj končí až tehdy, kdy jej dostihne a zneškodní jeho vlastní vrah. Vyhrává ten hráč, který během svého herního života zamorduje nejvíc ostatních mafiánů.

Nově od roku 2013 má každý hráč možnost během hry požádat o druhou nebo i o třetí oběť. Pátrá pak současně po všech. Od počtu obětí se však odvíjí i počet vrahů – na hráče jich může být nasazeno až tolik, o kolik žádá obětí.

Druhy vražd:

Podříznutí

Nejjednodušší způsob. Vrah přejede kartáčkem na zuby po ohryzku své oběti. Z bezpečnostních důvodů používejte stranu bez štětin - hrubé štětiny by na jemném krčku mohly zanechat stopy Výhodou je nenápadnost kartáčku; nevýhodou, že se ke své oběti vrah musí dostat doslova nadosah ruky. Podříznutí musí provést hráč osobně - nemůže požádat přátele o pomoc. (více)

Zastřelení

Provádí se pomocí vodní pistole. Když oběť zasáhne proud vody (kamkoli) je mrtvá. Velmi oblíbená metoda s jedinou nevýhodou: pistole je neskladná a těžko se skrývá (pistole musí mít nejméně 20cm - menší zbraně jsou zakázané!). Zastřelení musí provést hráč osobně. (více)

Otrávení

Jídlo či pití je otrávené, pokud do něj někdo přidal sůl, pepř, ocet či jiné ochucovadlo v takové koncentraci, že potravina je nechutná či nepoživatelná. Pokud si hráč kousne, lízne, usrkne atd. takovéto potraviny, je okamžitě mrtev (vyplivnutí jedu není obrana) Otrávit jídlo či pití nemusí hráč osobně - může požádat kohokoli o pomoc, aby potravinu otrávil za něj. Takovémuto nájemnému traviči musí ale mafián osobně připravit jed. Jestli mu jej pak pošle či osobně předá, nehraje roli. Je také zřejmé, že nelze "omylem" otrávit špatnou oběť - jed zabírá jen na toho, pro koho byl připraven. Otrávit lze nejen jídlo a pití, ale může to být cokoli, co oběť dává do úst - cigareta, konec tužky, lesk na rty... Striktní podmínkou však je, že oběť musí jed do úst vzít zcela dobrovolně. (více)

Způsoby obrany:

Neprůstřelná vesta

Hráč, který má oblečenou neprůstřelnou vestu (tzn. pláštěnku), nemůže být zabit zastřelením. Nepromokavé bundy atp. se nepočítají - musí to být obyčejná pláštěnka. Proti podřezání ani otrávení tato metoda ale nechrání. (více)

Mě nedostaneš!

Pokud je hráč přesvědčen, že se jej někdo v jeho blízkosti pokusí zneškodnit, může na něj vykřiknout "Mě nedostaneš!!!". Pokud byla předtucha správná a cílem zvolání byl doopravdy vrah, tak ten se jej nesmí do nejbližší půlnoci pokusit zastřelit ani podříznout. Otrávit ale ano:-) Použít obranu "Mě nedostaneš!" může každý hráč použít pouze třikrát denně. Vrah tohoto limitu ale nesmí zneužívat, například tak, že by vybavil své komplice kartáčky a nechal je "vyčerpat" obranyschopnost oběti. (Obecně vrah nesmí pověřit své komplice, aby předstírali, že jsou vrahy.) (více)

Komunikace:

Hráč je v průběhu hry povinen komunikovat pomocí vzkazníku se svými vrahy. Pokud oběť nezareaguje na vzkaz od kteréhokoli svého vraha do 72 hodin, tak ten získá možnost tuto mrtvou duši vyřadit ze hry. (více) Pokud oběť sice reaguje, ale vcelku bezduše (např. jednou za tři dny ti pošle smajlík), kontaktuj Kmotra, ten zjistí situaci a pasivního hráče ze hry odstraní. Hráčům ostatně doporučujeme kontaktovat Kmotra v případě jakýchkoli nesrovnalostí, ať už se hrou, pravidly či třeba webovými stránkami.

Komunikovat se svou obětí hráč povinnost nemá, ale i to velmi doporučujeme. Živý a přátelský rozhovor s vrahy a obětmi oživuje hru a udržuje hráče ve střehu.

Bezpečnost:

Hráči v průběhu hry musí respektovat platné zákony ČR i pravidla slušného chování. Zcela vyloučené jsou jakékoli projevy násilí - ať už fyzického či slovního! Pokud se bude některý z hráčů chovat jako hulvát či násilník, bude okamžitě vyloučen ze hry (této i všech budoucích kol Mafie). Účelem této hry je poskytnout jejím účastníkům možnost potkat zajímavé lidi a zpestřit si každodenní život - gentlemanské chování a ohleduplnost proto považujeme za samozřejmost.

V neposlední řadě by měli hráči dbát i o své vlastní bezpečí. Šplhat za svou obětí po hromosvodu či vyskakovat za jízdy z tramvaje proto silně nedoporučujeme.

Porušení pravidel a sporné situace:

V Mafii nejsou žádní rozhodčí nebo soudci. Předpokládáme ale, že všichni hráči budou dodržovat pravidla podle svého nejlepšího svědomí - ve hře nejde o žádnou hodnotnou odměnu, cílem je jen trocha vzrušení a seznámení se sympatickými lidmi. Pokud máš pocit, že požadavek férové hry je na tebe příliš náročný, tak se do hry vůbec nepřihlašuj, ať ji nekazíš ostatním hráčům. Pokud přece jen budeš mít pocit, že někdo jakékoli pravidlo porušuje, napiš to Kmotrovi a ten již sjedná nápravu.

Jinou věcí jsou sporné situace - k těm zákonitě docházet bude. Někdy je těžké posoudit, zdali oběť stihla říct včas obrannou formuli a podobně. V takovou chvíli platí jednoduché pravidlo, a to, že pravdu má vždy vrah. Samozřejmě očekáváme, že vrahové nebudou své zodpovědnosti zneužívat a situace budou posuzovat férově a vstřícně.

Několik poznámek na závěr:

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates